ภาคพืชสวน อาคารคณะเกษตร

ที่อยู่ : 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2561-4891, 0-2579-0308

โทรสาร : 0-2579-1951 ต่อ 112

อีเมล :

Scroll to top