ปริมาณการใช้น้ำ หรือค่าการคายระเหยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’ ในเเต่ละระยะการเจริญเติบโตในสภาพเเวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ (ฤดูร้อน)

ปริมาณการใช้น้ำ หรือค่าการคายระเหยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’ ในเเต่ละระยะการเจริญเติบโตในสภาพเเวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ (ฤดูร้อน)

Loading