ปริมาณการใช้น้ำ หรือค่าการคายระเหยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’ ในเเต่ละระยะการเจริญเติบโตในสภาพเเวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ (ฤดูร้อน)

ปริมาณการใช้น้ำ หรือค่าการคายระเหยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’ ในเเต่ละระยะการเจริญเติบโตในสภาพเเวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ (ฤดูร้อน)

เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 62 ครั้ง, เข้าชมวันนี้ 3 ครั้ง