ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ที่มา: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน) (ku.ac.th)

1717-recruitment929

Loading