ทุนพัฒนานิสิตคณะเกษตร ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เผยแพร่ประกาศคณะเกษตร เรื่องทุนพัฒนานิสิตคณะเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีจำนวนทั้งหมด 50 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และประกาศผลทาง www.agr.ku.ac.th ในวันที่ 5 กันยายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะเกษตร โทร. 02-579-0588 ต่อ 1523

ที่มา: ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ทุนพัฒนานิสิตคณะเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565

Loading