ประกาศผลรางวัลการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ “งานพืชสวน 66 ปี”

รางวัลชนะเลิศ: ผู้ออกแบบ คุณกรกต ชัยยนต์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ผู้ออกแบบ คุณบำรุง อิศรกุล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ผู้ออกแบบ คุณสุธิมนต์ สีเขียว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
ทั้งนี้ภาควิชาฯจะติดต่อกลับผู้ได้รับรางวัลต่อไป

Loading