ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า “พืชสวน 66 ปี” One Hort One Heart

พืชสวน 66 ปี One Hort One Heart

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาครบ 66 ปี ในปี 2566 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรม พืชสวน 66 ปี (One Hort One Heart) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

🌻 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน
🌻 นำรายได้จากการจัดกิจกรรมมาใช้เพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับอาคารคณะเกษตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
🌻 รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. วิ่ง/เดิน สะสมแต้ม (Virtual run) 66 กิโลเมตร 👉 สมัครได้ที่ : https://thai.fit/c/hortku2023
  2. งานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
  3. จำหน่ายของที่ระลึก พืชสวน 66 ปี

👉 ช่องทางการติดต่อผู้จัดงาน

สำนักงานชั่วคราว ภาควิชาพืชสวน ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : คุณนิตยา (พี่หน่อย) 0-2579-0588 ต่อ 1516 หรือ 081 456 8061

Loading