สั่งจองสินค้าที่ระลึก “พืชสวน 66 ปี” ได้แล้ววันนี้

ขอเชิญสั่งจองของที่ระลึกงาน “พืชสวน 66 ปี” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคณะเกษตร และเป็นทุนการศึกษานิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สั่งจองล่วงหน้าตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ขยายเวลารับสั่งจองของที่ระลึกไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และรับที่หน้างาน วันที่ 11 พ.ย. 2566 บริเวณซุ้มของที่ระลึก และสามารถจัดส่งได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไปสำหรับสินค้าแบบจัดส่งไปรษณีย์

Loading