ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน (ทดแทนอัตราเลขที่ 142)

ประกาศคณะเกษตร
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชสวน

ตามที่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทนอัตราเลขที่ ๑๔๒ นั้น เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คณะเกษตรจึงประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชสวน อัตราจ้างบรรจุ ๓๔,๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร

extended-recruitment-lecturer-142-horticulture-fruit

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Loading