สั่งจองสินค้าที่ระลึก “พืชสวน 66 ปี” ได้แล้ววันนี้

ขอเชิญสั่งจองของที่ระลึกงาน “พืชสวน 66 ปี” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคณะเกษตร และเป็นทุนการศึกษานิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสั่งจองของที่ระลึกไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566

Author

30 กันยายน 2023