บริจาค

ร่วมบริจาคเงินให้กับภาควิชาพืชสวน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี “คืนสู่เหย้าโดยภาควิชาพืชสวน”

เลขที่บัญชี 069-2-51173-6 ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังอีเมล

หรือแจ้งการโอนเงินผ่านแบบฟอร์มในหน้านี้ ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจะได้หลังจากวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป