พืชสวน 66 ปี One Hort One Heart

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาครบ 66 ปี ในปี 2566 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรม พืชสวน 66 ปี (One Hort One Heart) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

🌻 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน
🌻 นำรายได้จากการจัดกิจกรรมมาใช้เพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับอาคารคณะเกษตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
🌻 รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. วิ่ง/เดิน สะสมแต้ม (Virtual run) 66 กิโลเมตร 👉 สมัครได้ที่ : https://thai.fit/c/hortku2023
  2. งานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
  3. จำหน่ายของที่ระลึก พืชสวน 66 ปี

ขณะนี้ปิดรับสั่งจองของที่ระลึกแล้ว ท่านสามารถซื้อด้วยตนเองในวันงานบริเวณซุ้มของที่ระลึก

👉 ช่องทางการติดต่อผู้จัดงาน

สำนักงานชั่วคราว ภาควิชาพืชสวน ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : คุณนิตยา (พี่หน่อย) 0-2579-0588 ต่อ 1516 หรือ 081 456 8061

Loading