บุคลากรและเจ้าหน้าที่

สุนันทา เสือเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

สมจิตต์ สองบาง
พนักงานธุรการ

สรัญญา จันทรวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นิตยา สว่างจันทร์
พนักงานรับโทรศัพท์

เตือนใจ ช้างเยาว์
แม่บ้าน

มาโนช ลิ่มหุ่น
พนักงานขับรถยนต์

กฤษธณะ จินดารักษ์
พนักงานทั่วไป

บุญจันทร์ บัวสาย
ช่างประปา

สุชีพ สวัสดีภาพ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

Loading